Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /include/smarty/libs/Smarty_Compiler.class.php on line 270AGNIESZKA KAŃSKA – specjalista psychiatra, psychoterapueta
Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, Wydziału Lekarskiego. Ukończyła 1,5 roczne szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo- behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie oraz kurs podstawowy i atestowany do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w zakresie psychoterapii systemowej. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,posiada duże doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas pracy szpitalnej  (Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie) oraz ambulatoryjnej (poradnia zdrowia psychicznego), jako psychoterapeuta pracuje w konwencji systemowej i poznawczo-behawioralnej. 
 
JOANNA  PAWLAK - dr nauk med. specjalista psychiatra

Od 2002 roku zajmuję się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, schizofrenii oraz innych zaburzeń psychicznych. W codziennej praktyce stosuję ustrukturalizowany kwestionariusz klinicznej oceny stanu psychicznego - SCID ( Structured Clinical Interview for Diagnosis) oraz inne skale kliniczne i kwestionariusze oceny objawów.
Pracuje w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego,  poradniach ambulatoryjnych, a także jest wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

LEK. MED.  RAFAŁ ADAMSKI- psychiatra
Absolwent wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. Pracuje w Klinice Psychiatrycznej w Szpitalu Klinicznym nr 5 w Poznaniu, wcześniej pracował w szpitalu psychiatrycznym w Gnieznie. W chwili obecnej kończy specjalizację z zakresu psychiatrii osób dorosłych. Jest w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii w Ośrodku pomocy i edukacji psychologicznej Intra w Warszawie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


KATARZYNA RESZELSKA- psychoterapeuta, specjalista psycholog kliniczny
Od 15 lat pracuje jako psycholog kliniczny w szpitalu, w Poradniach Zdrowia Psychicznego gdzie zdobywa doświadczenie kliniczne i terapeutyczne. W swojej pracy styka się z wieloma problemami natury psychicznej. W związku z pracą ukończyła szkolenia i kursy doskonalące moje umiejętności w zakresie diagnozy klinicznej, neuropsychologii i psychosomatyki, rozwoju dzieci i młodzieży oraz terapii krótkoterminowej, behawioralnej i systemowej. Pracowała z osobami niepełnosprawnymi, z rodzinami dysfunkcyjnymi,jako biegły sadowy. Ukończyła czteroletni kursu Psychoterapii Psychodynamicznej organizowanego przez Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Collegium Medicum UJ w Krakowie.Kurs jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Praktykę poddaję stałej superwizji.
 

LUCYNA BASZKIEWICZ – specjalista  psycholog kliniczny, psychoterapeuta, neuropsycholog
Od kilku lat pracuje jako psycholog  kliniczny na oddziale neurologicznycm w Szpitalu im. Strusia. Specjalizuje się w diagnozie neuropsychologicznej osób dorosłych oraz psychoterapii. Ukończyła kurs I,II,III stopnia Analizy Transakcyjnej, Kurs terapii Gestalt, obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie Terapii Systemowej  rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.


LILIANA WORONOWICZ- psychoteraputa, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień
Specjalista psychoterapii uzależnień, kierowała oddziałem terapii uzależnień w Ośrodku Stacjonarnym pod Poznaniem. Ma wieloletnie praktykę w pracy terapeutycznej, doświadczenie w zakresie terapii uzależnień zdobyła w ośrodku Monar w Poznaniu, gdzie pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu i nie tylko. Obecnie jest w trakcie 4 letniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Zajmuje się poszukiwaniem praktycznych metod wykorzystania wiedzy psychologicznej w codziennym życiu: w kontaktach z innymi, w rodzinie, w radzeniu sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami czy nastrojami, po to by kierować własnym życiem ku satysfakcji i spełnieniu.
Specjalizuje się w m.in. w terapi młodzieży, zaburzeniach lękowych, czy zaburzeniach nastroju.


JOANNA RATAJCZAK- psycholog, psychoterapeuta
Absolwentka Psychologii UAM w Poznaniu, ukończyła kursy I,II,III stopnia "Teorii i psychoterapii w Analizie Transakcyjnej" w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych "Aion" w Poznaniu. Brała udział w zaawansowanym półrocznym szkoleniu "Behawioralno -poznawcza psychoterapia dzieci i młodzieży" w Centrum CBT w Warszawie. Ukończyła również roczne "Studium umiejętności pracy z grupą" posiadające rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Pracowni Psychologicznej "Spotkanie". W chwili obecnej jest w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii integratywnej "Profesjonalna Szkoła Psychoterapii" przy Instytucie Psychologii Zdrowia i SWPS w Warszawie, posiadającą rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje superwizji licencjonowanych Superwizorów PTP. Pracuje m.in. z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi, prowadzi warsztaty oraz konsultacje dla osób dorosłych.