Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego kieruje swoją ofertę do osób dorosłych, które doświadczają depresji, zaburzeń afektywnych, lękowych, psychotycznych, osobowości, odżywiania, psychosomatycznych, mają trudności w relacjach interpersonalnych, w radzeniu sobie z własnymi emocjami, w podejmowaniu decyzji, w określaniu własnych potrzeb i odnalezieniu własnego miejsca, w adaptacji do nowej sytuacji lub otoczenia, odczuwają bezradność i brak wpływu na wydarzenia w swoim życiu, cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości, poczucia winy, osamotnienia, doświadczają kryzysów życiowych i egzystencjalnych, straty osobistej  i przeżywają żałobę, chcą lepiej poznać  i zrozumieć siebie oraz mieć większy wgląd we własne przeżycia.

Pomocy udzielają psychologowie, psychoterapeuci oraz psychiatrzy w ramach poradnictwa, wsparcia i interwencji w kryzysie, psychoterapii indywidualnej i farmakoterapii.

Szybki
kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania i wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji.