Czym jest Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego?

Instytut Psychoedukacji/Poradnia IPSIS, Fundacja CISZUM i Powiat Poznański od 1 czerwca 2020r tworzą dla Państwa w Powiecie Poznańskim (gminy Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Murowna Goślina, Pobiedziska, Swarzędz) Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego.

ŚCZP to kompleksowy medyczno-społeczny system leczenia oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, w trakcie i po przebytych kryzysach psychicznych. Centrum zapewnia dostęp do wparcia dla każdego zgłaszającego się mieszkańca w/w gmin (w tym do leczenia stacjonarnego dzięki wpółpracy ze szpitalem psychiatrycznym w Poznaniu), a zakres i intensywność pomocy zależy od indywidualnych potrzeb osoby. W jego ramach oprócz ogólnego dostępu dla dorosłych, funkcjonuje również wyspecjalizowany zespół dziecięco-młodzieżowy oraz psychogeriatryczny.

W ramach ŚCZP realizowane są:

  • zintegrowane działania profilaktyczno-edukacyjne (warsztaty umiejętności społecznych, zapobiegania kryzysom i nawrotom, treningi zastępowania agresji i zachowań asertywnych, relaksacja)
  • zintegrowane świadczenia medyczne (diagnostyka, porady i konsultacje, leczenie ambulatoryjne, psychoterapia indywidualna i grupowa, opieka pielęgniarska)
  • wielospecjalistyczne intensywne oddziaływanie diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży
  • zintegrowane oddziaływania środowiskowe (wizyty domowe, terapia, praca z rodziną, treningi umiejętności)

Wsparcie dedykowane jest do osób z zaburzeniami psychicznymi, w kryzysie życiowym i/lub emocjonalnym oraz osób z ich otoczenia, które spełniają poniższe kryteria:

  • mieszkają na terenie gmin Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Murownan Goślina, Pobiedziska, Swarzędz
  • są osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo (w tym osobami uczącymi lub kształcącymi się), pracującymi

Punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne ŚCZP znajdują się:

  • ul. Piaski 8, Swarzędz – dorośli
  • ul. Spacerowa 4, Zalasewo – dzieci i młodzież

Zgłoszeń można dokonywać osobiście lub telefoniecznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00