Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oferuje pomoc osobom wieku rozwojowego – dzieciom i młodzieży do 18 rż oraz ich rodzinom. Do poradni mogą zgłosić się dzieci lub młodzież, którzy zmagają się z zaburzeniami nastroju, odżywiania, lękowymi, psychosomatycznymi, zachowania i emocji, psychotycznymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju (zaburzenia ze spektrum autyzmu), hiperkinetycznymi, przeżywają kryzys emocjonalny i/lub egzystencjalny, doświadczają trudności w kontaktach i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz bliskimi, mają trudności w realizowaniu obowiązku szkolnego, czują się samotni, nieszczęśliwi, smutni, przygnębieni, mają nagłe wahania nastroju, łatwo się denerwują, wybuchają złością, odczuwają lęk w sytuacjach trudnych.

Zapraszamy również rodziców i opiekunów, którzy martwią się stanem i rozwojem psychicznym swoich dzieci, zauważają niepokojące zachowania, podejrzewają występowanie zaburzeń psychicznych, doświadczają trudności wychowawczych.

Pomocy udzielają psychologowie, psychoterapeuci oraz psychiatrzy w ramach poradnictwa, wsparcia i interwencji w kryzysie, psychoterapii indywidualnej i farmakoterapii.

Szybki
kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania i wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji.