ŚCZP

INSTYTUT PSYCHOEDUKACJI SP. Z O.O.

realizuje projekt pn.
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Swarzędzu. Bliżej Ciebie!”

 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.2.2

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży, co umożliwi wsparcie 600 osób, w tym 350 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego. Projekt zakłada utworzenie ŚCZP, które zapewni koordynację i kompleksowość opieki nad pacjentem w zakresie zdrowotnym i społecznym. Obejmie również wsparciem osoby z otoczenia pacjenta, jeśli będzie ku temu wskazanie. Skieruje działania z obszaru profilaktyki i edukacji prozdrowotnej do lokalnej społeczności.

Wartość projektu: 6 767 477,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 752 355,62 PLN