Oddział Dzienny Terapeutyczny dla Młodych Dorosłych

Oddział Dzienny Terapeutyczny dedykowany jest dla młodzieży od 18 roku życia i młodych dorosłych do 23 roku życia z diagnozą zaburzeń nerwicowych i lękowych, osobowości i zachowania, nastroju (m in. depresja, choroba dwubiegunowa), odżywiania (anoreksja, bulimia), całościowe zaburzenia rozwoju (zespół Aspergera), mają trudności w radzeniu sobie z emocjami, w relacjach z rówieśnikami i bliskimi, zmagają się z problemem zachowań autodestrukcyjnych, samookaleczeniami, tikami oraz osób które odbyły hospitalizację i mają trudności w powrocie do codziennego funkcjonowania.

Psychoterapia trwa od trzech miesięcy do pół roku. W tracie leczenia uczestnicy biorą udział w psychoterapii grupowej (5h dziennie), sesjach psychoterapii indywidualnej raz w tygodniu, sesjach terapii rodzinnej, są również objęci opieką psychiatry. Na czas terapii pacjent dostaje zwolnienie lekarskie lub skierowanie na indywidualne nauczanie.

Kwalifikacji na Oddział dokonuje psycholog, który ocenia stan psychiczny pod kątem ewentualnego udziału w zajęciach grupowych. Przed przyjęciem odbywa się jedna lub dwie rozmowy konsultacyjne, których celem jest zapoznanie z programem, weryfikacja oczekiwań oraz wyznaczenie indywidualnych celów pracy z jakimi dana osoba wchodzi do grupy terapeutycznej.

Zgłoszenia na Oddział dokonuje osoba zainteresowana samodzielnie, osobiście w Poradni IPSIS w Swarzędzu od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-16.00 lub telefonicznie pod numerem Rejestracji Poradni.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 14:00.

Pacjenci realizujący program terapeutyczny Oddziału Dziennego mają zapewnione w trakcie uczestnictwa w programie:

  • pracę poznawczo-behawioralną nakierowaną na zmianę myślenia;
  • pracę nad budowaniem własnej tożsamość, poczucia wartości i spójności;
  • pracę nad podnoszeniem kompetencji społecznych;
  • trening asertywności;
  • elementy pracy z ciałem celem poprawy rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami;
  • arteterapię;
  • relaksację;
  • wyjścia do kina, spacery, gry interaktywne;
  • możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego w czasie trwania leczenia na Oddziale Dziennym oraz pomoc w uzyskaniu Indywidualnego Toku Nauczania

Szybki
kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania i wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji.