Zespół

Joanna Michalak

Certyfikowany psychoterapeuta integracyjny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży (kwalifikacje uznane przez Ministra Zdrowia), przewodnicząca Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Kierownik merytoryczny Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychoedukacji. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą w ciężkiej depresji, zaburzeniami lękowymi, traumą rozwojową, ryzykiem samobójstwa. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz czteroletnią psychoterapii akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, roczne studium umiejętności pracy z grupą, poznawczo-behawioralną psychoterapię dzieci i młodzieży a także I,II,III stopniowy kurs analizy transakcyjnej. Od początku swojej pracy pracuje zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Założycielka i kierownik Poradni IPSIS.

Katarzyna Rutkowska

Studia medyczne ukończyłam w 2010 r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, następnie wróciłam do wielkopolski, aby podjąć staż podyplomowy w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży realizuję w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala im. K. Jonschera w Poznaniu, gdzie prowadzę również zajęcia z anglojęzycznymi studentami wydziału lekarskiego. W codziennej pracy zajmuję się głównie diagnozowaniem i leczeniem m.in. zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, ADHD, z którymi najczęściej zmagają się pacjenci Kliniki.

Hanna Wawrzyniak-Kujawa

Pedagog, neurologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta Metody Warnkego®, wykładowca akademicki, współzałożycielka Stowarzyszenia dla Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Przylądek 21”, koordynator zespołu wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzi prywatny gabinet. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie diagnozy i terapii.

mgr Magdalena Przystańska

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny,  psychoseksuolog, seksuolog kliniczny oraz superwizor PTS. Ukończyłam szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz  Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończyłam również Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie w trakcie czteroletniego procesu szkoleniowo-superwizyjnego prowadzonego przez prof. Monike Carsky przygotowującego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu terapeuty TFP (Transference Focused Psychotherapy – Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu) . Od kilkunastu lat zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. W zakresie seksuologii zajmuję się głównie zagadnieniami związanymi z prawidłowym rozwojem seksualnym oraz pracą z osobami wykorzystywanymi seksualnie (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi). Jestem biegłym sądowym w tym zakresie. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Od wielu lat współpracuję z Wydziałem Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadząc wykłady oraz staże kliniczne i sądowe dla słuchaczy Podyplomowych Studiów „Seksuologii Klinicznej – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” a także prowadząc ćwiczenia terenowe z zakresu Seksuologii dla studentów Psychologii.

mgr Justyna Michałowska

absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek psychologia. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w różnych placówkach oświatowych, w tym poradni psychologiczno – pedagogicznej. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka oraz Edukacji i Terapii Osób ze Spektrum Autyzmu. Uczestniczyłam w zajęciach Studium Socjoterapii Treningu Interpersonalnego. Regularnie uczestniczę w dodatkowych szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach, wzbogacając wiedzę i podnosząc swoje kwalifikacje z zakresu szeroko pojętej diagnozy, terapii i pomocy psychologicznej. Aktualnie poszerzam swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w kursie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, uzyskałam certyfikat Konsultanta Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej i przygotowuję się do zdobycia kwalifikacji psychoterapeuty. W pracy terapeutycznej koncentruję się na problemach emocjonalnych, wychowawczych i rodzinnych. Prowadzę poradnictwo psychologiczne, konsultacje, psychoedukację oraz interwencję i wsparcie w kryzysie. Zajmuję się w szczególności diagnozowaniem i wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu. Posiadam między innymi certyfikat do diagnozy z użyciem narzędzia ADOS 2, ukończyłam również szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych. Na bieżąco wzbogacam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących funkcjonowania dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu. W kontakcie z klientem kieruję się Kodeksem etycznym zawodu psychologa.

Joanna Pawełczyk-Dudka

Nazywam się Joanna Pawełczyk-Dudka. Jestem magistrem psychologii, specjalność kliniczna i certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym. Diagnozuję i prowadzę terapię dzieci  przejawiającymi trudności w zachowaniu, z zaburzeniami emocjonalnymi, adaptacyjnymi oraz z niską samooceną. Szczególnie interesuje mnie problematyka zaburzeń lękowych oraz depresji młodzieńczej. Wspieram rodziców udzielając im konsultacji w zakresie rozwoju dzieci i doskonaleniu kompetencji wychowawczych. Doświadczenie kliniczne w obszarze diagnozy psychologicznej i psychoterapii zdobyłam w Oddziale Dziennym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu, Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole, gdzie zajmowałam się diagnozą i wsparciem osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, a także cierpiących na zaburzenia psychiczne. W pracy terapeutycznej wykorzystuję techniki terapii poznawczo-behawioralnej, MBCT, ACT, a także terapii schematu. Umiejętności psychoterapeutyczne rozwijam uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach specjalistycznych w obszarze zdrowia psychicznego. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa, a swoją pracę poddaję superwizji.

Magdalena Dobrzańska-Danielewicz

Psycholog, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej (nr 006/2014.2/26), psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Ukończyła Czteroletnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie (10/2016) oraz uzyskała rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej do prowadzenia psychoterapii. W 2018 r. otrzymała dyplom ukończenia Studium Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży wydany przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie odbywała specjalizację z psychologii klinicznej z subspecjalizacją z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w ochronie zdrowia, z najlepszym wynikiem w 2014 r., za co otrzymała list gratulacyjny od Ministra Zdrowia. Odbyła szereg szkoleń z zakresu diagnozy klinicznej i psychoterapii (m.in. psychoterapii krótkoterminowej, lęków, depresji, pracy z ciałem, hipnozy klinicznej, zaburzeń odżywiania). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w poradniach i oddziałach szpitalnych. W codziennej pracy integruje wiedzę z różnych kierunków psychoterapii (m.in. systemowego, psychodynamicznego, ericksonowskiego, gestalt, poznawczo-behawioralnego), pracy z ciałem i medycyny. W praktyce kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, którego jest członkiem. Należy do Samorządu Zawodowego Psychologów. Swoją pracę poddaje superwizji.

Martyna Tomczak-Wypijewska

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej. Wiedzę zdobywała podczas 5 letnich studiów na Uniwersytecie im, A. Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: psychologia). Ukończyła studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego, oligofrenopedagogiki. Obecnie kontynuuje naukę w Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Nieustannie poszerza wiedzę biorąc udział w szkoleniach, konferencjach naukowych. Podstawą jej pracy jest nurt poznawczo- behawioralny. Wykorzystuje również elementy terapii dialektyczno- behawioralnej (DBT), terapii schematów czy terapii ACT. Pracuje z dziećmi (powyżej 6 roku życia), młodzieżą oraz dorosłymi. Swoją pracę poddaje superwizji."

Tomasz Bratkowski

Pomaganiem zajmuję się od 2008 roku, kiedy ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza na kierunku psychologia, specjalność: psychologia kliniczna. W 2011 roku ukończyłem Szkołę Psychoterapii Uzależnień CEDR w Czarnym Borze. Następnie uzyskałem Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (cert. nr 1370). W roku 2015 zakończyłem 4-letnie Studia Podyplomowe z zakresu psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 2016 ukończyłem szkolenie "Jak pracować ze sprawcami przemocy według Metody Duluth" w Instytucie Prewencji Przemocy w Warszawie. W roku 2020 Szkolenie „Spektrum autyzmu – diagnoza różnicowa dzieci, młodzieży i dorosłych" – Fundacja PRODESTE w Poznaniu W roku 2020 rozpocząłem naukę w rocznym Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Psychoterapii w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w pracy indywidualnej i grupowej, w poradni i na dziennym oddziale terapeutycznym. Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym, młodzieżą i osobami dorosłymi, parami i rodzinami. Pracuję w ujęciu integracyjnym, łącząc techniki z różnych nurtów psychoterapeutycznych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.