Zespół

Joanna Michalak

Certyfikowany psychoterapeuta integracyjny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży (kwalifikacje uznane przez Ministra Zdrowia), przewodnicząca Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Kierownik merytoryczny Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychoedukacji. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą w ciężkiej depresji, zaburzeniami lękowymi, traumą rozwojową, ryzykiem samobójstwa. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz czteroletnią psychoterapii akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, roczne studium umiejętności pracy z grupą, poznawczo-behawioralną psychoterapię dzieci i młodzieży a także I,II,III stopniowy kurs analizy transakcyjnej. Od początku swojej pracy pracuje zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Założycielka i kierownik Poradni IPSIS.

Katarzyna Rutkowska

Studia medyczne ukończyłam w 2010 r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, następnie wróciłam do wielkopolski, aby podjąć staż podyplomowy w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży realizuję w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala im. K. Jonschera w Poznaniu, gdzie prowadzę również zajęcia z anglojęzycznymi studentami wydziału lekarskiego. W codziennej pracy zajmuję się głównie diagnozowaniem i leczeniem m.in. zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, ADHD, z którymi najczęściej zmagają się pacjenci Kliniki.

Hanna Wawrzyniak-Kujawa

Pedagog, neurologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta Metody Warnkego®, wykładowca akademicki, współzałożycielka Stowarzyszenia dla Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Przylądek 21”, koordynator zespołu wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzi prywatny gabinet. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie diagnozy i terapii.

mgr Magdalena Przystańska

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny,  psychoseksuolog, seksuolog kliniczny oraz superwizor PTS. Ukończyłam szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz  Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończyłam również Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie w trakcie czteroletniego procesu szkoleniowo-superwizyjnego prowadzonego przez prof. Monike Carsky przygotowującego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu terapeuty TFP (Transference Focused Psychotherapy – Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu) . Od kilkunastu lat zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. W zakresie seksuologii zajmuję się głównie zagadnieniami związanymi z prawidłowym rozwojem seksualnym oraz pracą z osobami wykorzystywanymi seksualnie (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi). Jestem biegłym sądowym w tym zakresie. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Od wielu lat współpracuję z Wydziałem Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadząc wykłady oraz staże kliniczne i sądowe dla słuchaczy Podyplomowych Studiów „Seksuologii Klinicznej – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” a także prowadząc ćwiczenia terenowe z zakresu Seksuologii dla studentów Psychologii.

mgr Justyna Michałowska

absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek psychologia. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w różnych placówkach oświatowych, w tym poradni psychologiczno – pedagogicznej. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka oraz Edukacji i Terapii Osób ze Spektrum Autyzmu. Uczestniczyłam w zajęciach Studium Socjoterapii Treningu Interpersonalnego. Regularnie uczestniczę w dodatkowych szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach, wzbogacając wiedzę i podnosząc swoje kwalifikacje z zakresu szeroko pojętej diagnozy, terapii i pomocy psychologicznej. Aktualnie poszerzam swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w kursie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, uzyskałam certyfikat Konsultanta Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej i przygotowuję się do zdobycia kwalifikacji psychoterapeuty. W pracy terapeutycznej koncentruję się na problemach emocjonalnych, wychowawczych i rodzinnych. Prowadzę poradnictwo psychologiczne, konsultacje, psychoedukację oraz interwencję i wsparcie w kryzysie. Zajmuję się w szczególności diagnozowaniem i wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu. Posiadam między innymi certyfikat do diagnozy z użyciem narzędzia ADOS 2, ukończyłam również szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych. Na bieżąco wzbogacam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących funkcjonowania dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu. W kontakcie z klientem kieruję się Kodeksem etycznym zawodu psychologa.

Joanna Pawełczyk-Dudka

Nazywam się Joanna Pawełczyk-Dudka. Jestem magistrem psychologii, specjalność kliniczna i certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym. Diagnozuję i prowadzę terapię dzieci  przejawiającymi trudności w zachowaniu, z zaburzeniami emocjonalnymi, adaptacyjnymi oraz z niską samooceną. Szczególnie interesuje mnie problematyka zaburzeń lękowych oraz depresji młodzieńczej. Wspieram rodziców udzielając im konsultacji w zakresie rozwoju dzieci i doskonaleniu kompetencji wychowawczych. Doświadczenie kliniczne w obszarze diagnozy psychologicznej i psychoterapii zdobyłam w Oddziale Dziennym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu, Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole, gdzie zajmowałam się diagnozą i wsparciem osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, a także cierpiących na zaburzenia psychiczne. W pracy terapeutycznej wykorzystuję techniki terapii poznawczo-behawioralnej, MBCT, ACT, a także terapii schematu. Umiejętności psychoterapeutyczne rozwijam uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach specjalistycznych w obszarze zdrowia psychicznego. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa, a swoją pracę poddaję superwizji.

Magdalena Dobrzańska-Danielewicz

Psycholog, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej (nr 006/2014.2/26), psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Ukończyła Czteroletnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie (10/2016) oraz uzyskała rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej do prowadzenia psychoterapii. W 2018 r. otrzymała dyplom ukończenia Studium Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży wydany przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie odbywała specjalizację z psychologii klinicznej z subspecjalizacją z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w ochronie zdrowia, z najlepszym wynikiem w 2014 r., za co otrzymała list gratulacyjny od Ministra Zdrowia. Odbyła szereg szkoleń z zakresu diagnozy klinicznej i psychoterapii (m.in. psychoterapii krótkoterminowej, lęków, depresji, pracy z ciałem, hipnozy klinicznej, zaburzeń odżywiania). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w poradniach i oddziałach szpitalnych. W codziennej pracy integruje wiedzę z różnych kierunków psychoterapii (m.in. systemowego, psychodynamicznego, ericksonowskiego, gestalt, poznawczo-behawioralnego), pracy z ciałem i medycyny. W praktyce kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, którego jest członkiem. Należy do Samorządu Zawodowego Psychologów. Swoją pracę poddaje superwizji.

Martyna Tomczak-Wypijewska

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej. Wiedzę zdobywała podczas 5 letnich studiów na Uniwersytecie im, A. Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: psychologia). Ukończyła studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego, oligofrenopedagogiki. Obecnie kontynuuje naukę w Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Nieustannie poszerza wiedzę biorąc udział w szkoleniach, konferencjach naukowych. Podstawą jej pracy jest nurt poznawczo- behawioralny. Wykorzystuje również elementy terapii dialektyczno- behawioralnej (DBT), terapii schematów czy terapii ACT. Pracuje z dziećmi (powyżej 6 roku życia), młodzieżą oraz dorosłymi. Swoją pracę poddaje superwizji."

Tomasz Bratkowski

Pomaganiem zajmuję się od 2008 roku, kiedy ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza na kierunku psychologia, specjalność: psychologia kliniczna. W 2011 roku ukończyłem Szkołę Psychoterapii Uzależnień CEDR w Czarnym Borze. Następnie uzyskałem Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (cert. nr 1370). W roku 2015 zakończyłem 4-letnie Studia Podyplomowe z zakresu psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 2016 ukończyłem szkolenie "Jak pracować ze sprawcami przemocy według Metody Duluth" w Instytucie Prewencji Przemocy w Warszawie. W roku 2020 Szkolenie „Spektrum autyzmu – diagnoza różnicowa dzieci, młodzieży i dorosłych" – Fundacja PRODESTE w Poznaniu W roku 2020 rozpocząłem naukę w rocznym Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Psychoterapii w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w pracy indywidualnej i grupowej, w poradni i na dziennym oddziale terapeutycznym. Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym, młodzieżą i osobami dorosłymi, parami i rodzinami. Pracuję w ujęciu integracyjnym, łącząc techniki z różnych nurtów psychoterapeutycznych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Luiza Gwizdała

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby). Posiadam certyfikat TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej wydany przez European Association for Transactional Analysis (EATA) uzyskany w ramach szkolenia organizowanego przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu, a obecnie kontynuuje naukę w ramach Szkoły Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej. W pracy czerpię również z innych nurtów psychoterapii, o których wiedzę zdobywa uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, wykładach i konferencjach, jak również sięgając regularnie po literaturę specjalistyczną.
Doświadczenie zdobywałam podczas licznych staży i praktyk, m. in. na Rehabilitacyjnym Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Centrum Medycznego Gizińscy w Bydgoszczy, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego oraz w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Psychicznego „Katharsis”, a także pracując z młodzieżą w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
W ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Swarzędzu "Bliżej Ciebie" jestem koordynatorką - przeprowadzam wywiady z pacjentami, którzy chcą dołaczyć do projektu oraz nadzoruję ich ścieżkę leczenia. Przyjmuję również na psychoterapię indywidualną oraz przeprowadzam konsultacje psychologiczne osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 16 r. ż. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruję m. in. wokół pracy z osobami, które doświadczają trudności w nawiązywaniu bliskich, satysfakcjonujących relacji, odczuwają lęk (np. przed nawiązywaniem kontaktu z innymi, przed odrzuceniem), borykają się z obniżonym nastrojem, mają poczucie braku zrozumienia swoich własnych emocji oraz stanów doświadczanych przez ciało.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. W pracy kieruje się zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz Kodeksie Etycznym Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.